Μέλος των:

Γενικα

Η τεχνική εταιρεία τεχνική εταιρεία Ν & Κ ΓΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ αποτελεί την πλέον πρόσφατη νομική μορφή μιας παρουσίας των ιδρυτών της για περισσότερο από 40 χρόνια στο χώρο των τεχνικών έργων. Ιδιαίτερη εξειδίκευση και δραστηριότητα παρουσιάζει σήμερα σε έργα ενέργειας, περιβάλλοντος και επεξεργασίας αποβλήτων.

Περισσότερα...