Υπηρεσίες

Οι μέχρι σήμερα δραστηριότητες της εταιρείας σε παραγωγή τεχνικών έργων αφορούν:

 

 • Οικοδομικά

  • Κατασκευή κτιρίων

  • Στατικές Ενισχύσεις κτιρίων

  • Αναπαλαίωση διατηρητέων κτιρίων

 • Υδραυλικά

  • Δίκτυα ύδρευσης

  • Εγκαταστάσεις Υδροδότησης

  • Δίκτυα αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων

  • Αρδευτικά Έργα

 • Οδοποιία

  • Εθνική οδοποιία

  • Σήραγγες

 • Ηλεκτρομηχανολογικά

  • Υδραυλικές εγκαταστάσεις υπό πίεση

  • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων

  • Βιομηχανικός αυτοματισμός

  • Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

  • Δίκτυα ασθενών ρευμάτων

  • Ψύξη - θέρμανση

 • Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

  • Μελέτη - Κατασκευή πλήρους μονάδας

  • Βιομηχανικός Αυτοματισμός μονάδας

  • Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

 • Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων

  • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ)

  • Τριτοβάθμιες εγκαταστάσεις διυλιστηρίων

  • Χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)

  • Προστασία και καθαρισμό ακτών

 • Λειτουργία Συντήρησης Εγκαταστάσεων

 • Άλλα έργα

  • Λιμενικά Έργα

  • Έργα περιβαλλοντικής προστασίας